Martine van Krevel

Interim, training & advies voor het primair onderwijs

Mijn werkwijze

Al jaren werk ik met veel plezier en enthousiasme in het onderwijs. Ik werk samen met teams om te werken aan duurzame veranderingen.

Ik ben gericht op het creëren van rust en helderheid.

Eigen verantwoordelijkheid in teams is erg belangrijk, zoeken naar gezamenlijkheid, samen werken aan oplossingen. Samen ontwikkelen en elkaar scherp houden aan de gemaakte afspraken.

Martine-40

Reviews

Leerkracht & IB-er basisschool Adwaita
Read More
Martine heeft in een periode van 6 maanden laten zien dat zij een team kan leiden en bijeen kan houden; waar in korte periode 2 van 3 MT leden vertrokken. In een korte tijd leest Martine zich in in de school en doorziet zij bijna gelijk wat de school nodig heeft en wat de valkuilen zijn. Ze heeft de kwaliteit om effectief te communiceren waardoor er weinig tot geen ruis ontstaat. Martine schuwt niet om in-populaire beslissingen te maken die op de lange termijn beter zijn voor de school. Haar daadkracht maakt dat zij bij collega's vertrouwen creëert en het gevoel geeft het samen te doen. Ze luistert actief naar wat een team nodig heeft, doorziet onderstromen en aandachtspunten maar laat zich ook horen bij successen. Als IB'er bovenbouw heb ik nauw mogen samenwerken met Martine en heb ik in mijn persoonlijke ontwikkeling gemerkt dat Martine veel voor mij heeft kunnen betekenen. Ze stelt de juiste kritische vragen om bijvoorbeeld een ontwikkelteam de volgende stap te laten doormaken. Haar denk- en werkwijze en haar vaardigheid tot het oplossen van problemen zijn een verrijking voor de school geweest.
IB-er basisschool De Steenuil
Read More
Martine heeft als interim-directeur vijf maanden waargenomen voor de directeur die met verlof was. Ze heeft snel door wat de krachten zijn van de school maar ook waar kansen liggen. Deze grijpt ze met beide handen aan en zorgt hierin ook voor draagkracht binnen het team. Vlak na haar start bezocht de inspectie onze school met een stelselonderzoek VVE. Ze heeft hier een goede bijdrage aan geleverd door onder andere de verschillende documenten kritisch door te lezen en te zorgen dat er meer samenhang kwam tussen deze documenten. Martine schroomt niet om ouders aan te spreken op hun opvoedkundige rol, waarin het bijvoorbeeld gaat over op tijd op school komen en verzuim. Als IB'er merkte ik snel dat Martine doorhad waarin ik mij op professioneel gebied kon ontwikkelen. Ze geeft je daar op een prettige manier feedback over en geeft je daarin vertrouwen om een volgende stap te zetten. Ik heb de samenwerking als waardevol ervaren op zowel persoonlijk als professioneel vlak.
IB-er basisschool De Wereldboom
Read More
Graag wil ik mijn waardering uitspreken voor de werkzaamheden van Martine. Martine werkt visiegericht en doorziet in zeer korte tijd wat een school en/of team nodig heeft om verder te kunnen ontwikkelen. Dit heeft geleid tot snelle en effectieve beslissingen die de prestaties van zowel leerlingen als teamleden ten goede zijn gekomen. Door open en eerlijk te communiceren, heeft zij een sfeer van vertrouwen gecreëerd. Martine heeft het hele team meegenomen in de ontwikkelingen, waardoor er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is ontstaan. Ook in de communicatie naar ouders is zij helder en transparant. Martine biedt een luisterend oor en zorgt voor verbinding, maar weet ook door te pakken wanneer dit nodig is. Een planmatige werkwijze kenmerkt haar aanpak. Iedere stap werd goed doordacht en uitgevoerd. Daarnaast heeft Martine een professionele cultuur binnen het team weten te creëren en werden successen samen gevierd. Kortom, Martine heeft met haar visie, strategisch inzicht en mensgerichte aanpak in een hele korte periode een stevige basis neergezet op onze school.
IB-er Prinses Beatrixschool
Read More
''Martine heeft met visie en daadkracht onze school laten groeien. Door hoge verwachtingen uit te spreken naar team, kind en ouder, hebben we ons onderwijs naar een hoger plan kunnen trekken. Martine is communicatief vaardig en als teamlid en leidinggevende, duidelijk, attent en betrokken. Als ib-er ben ik door haar erg gegroeid in mijn rol en is ze altijd een fijne sparringpartner geweest, die mij scherp houdt en vertrouwen uitspreekt.''
Leerkracht en schoolopleider basisschool De Fontein
Read More
Martine heeft een half jaar bij ons op school gewerkt. Ik heb Martine leren kennen als een interpersoonlijke, daadkrachtige en duidelijke directeur. Martine is erg duidelijk in haar communicatie. Ze kan goed inschatten waar prioriteiten liggen. Martine weet wat ze doet en waarom ze dat doet. Martine biedt ook een luisterend oor en geeft tips, die mij richting en zelfvertrouwen hebben gegeven. Ik kijk terug op een warme, constructieve samenwerking! Nogmaals bedankt voor de fijne tijd.
Martijn Vrielink Directeur Stichting Kinderopvang Varietas Staflid Onderwijs en Kwaliteitszorg Stichting Varietas Onderwijs
Read More
Vanuit mijn rol als staflid onderwijs, kwaliteit en innovatie heb ik Martine leren kennen als een daadkrachtige, kundige en ambitieuze directeur. Zij heeft zich de afgelopen anderhalf jaar op drie van onze Varietasscholen ingespannen als interim-directeur van buiten. Het is haar telkens gelukt, in totaal verschillende schoolcontexten, aan de sluiten bij de ontwikkelingsfase van de school. Ze heeft oog voor kinderen, ouders en collega’s en gaat een moedig gesprek niet uit de weg. De rol van de interim-directeur is mijnziens altijd die van rustgever en verbinder, iets wat Martine op het lijf is geschreven. Door haar specifieke aandacht voor de professionele cultuur binnen het schoolteam zorgt ze voor eigenaarschap maar ook continuïteit. Dit zorgt voor een blijvende impact van haar op deze scholen, iets wat haar opvolgers enorm hielp starten. Wij zijn Martine dankbaar voor haar inzet!
Ouder Prinses Beatrixschool
Read More
Martine heeft drie jaar bij ons op school gewerkt als directeur. In die jaren heeft ze, samen met het team, echt dingen in beweging gezet. De communicatie gaat via Parro, methodes zijn onder de loep genomen en de kleuterlokalen zijn vernieuwd. Ook is er aandacht voor gezonde leefstijl en buiten spelen. Martine gaat pragmatisch te werk en zorgt voor een duidelijke en transparante communicatie. Interim directeur past goed bij haar. Martine is een directeur die kijkt wat nodig is en dat gaat realiseren.
Leerkracht Johannesschool
Read More
Ik leerde Martine van Krevel kennen als bouwleider en duo-collega op de Johannesschool in Arnhem. Daarna nam Martine de plaats in van directeur op deze school. Voor het hele team een zeer logische stap gezien haar betrokkenheid, energie en haar kwaliteit om prioriteiten in concrete stappen doelmatig en effectief aan te pakken. Zij had een goed zicht op wat er nodig was en nam het team mee in de ontwikkelingen. Op zoek naar hoe het ‘samen elke dag een beetje beter’ kon, kwamen mooie ontwikkelingen op de Johannesschool in een stroomversnelling. Ontwikkelingen waar we vandaag de dag nog steeds de vruchten van plukken. Martine is een toegankelijke, duidelijke en positief ingestelde persoonlijkheid die zich goed kan presenteren en weet te relativeren. Ze is communicatief sterk en geeft collega’s de ruimte om te kunnen exploreren. In haar persoonlijke begeleiding weet ze snel wat nodig is en door kritische vragen de ander zelf de oplossing laten benoemen. Martine heeft kennis van zaken. Bij alles wat ze doet, staat centraal dat het ten goede komt aan de leerlingen en goed onderwijs. Oog voor medewerkers en kinderen, het tonen van persoonlijke betrokkenheid en zorgvuldig, respectvol en integer handelen zijn kenmerkend voor haar persoonlijkheid. Martine zorgt voor een prettige werksfeer, waardoor de medewerkers met plezier naar het werk gaan en de kinderen met plezier naar school komen. Een flinke dosis humor op z’n tijd draagt hiertoe bij.

Dit doe ik door:

  • te luisteren en vertrouwen te geven
  • te kijken naar mogelijkheden
  • informatie te vertalen naar concrete doelen en acties
  • aan te spreken en te enthousiasmeren
Martine-15

Samenwerkingen 

Contact

Martine van Krevel interim, training & advies

KVK: 85 92 87 55

E-mail: info@martinevankrevel.nl

Telefoon: 06 – 43 22 77 15